Reklamace

Reklamační řád

O reklamaci nás prosím nejprve informujte na e-mailu info@citroeny.cz.

Zakoupení věci je nutné prokázat předložením kopie kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem. Nemůžete jako spotřebitel uplatnit práva z vad, které jsou způsobeny nevhodným zacházením, neodbornou montáží, překročenou životností, nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi dohodli snížení ceny. Nemůžeme odpovídat ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v dvaceti čtyř měsíční lhůtě pro koncové spotřebitele (nepodnikatele, nebo není-li uvedeno jinak). Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Jakmile je reklamace vyřízena, spotřebitele prodávající vyrozumí.

Reklamace vyřizujeme v zákonné lhůtě, nejpozději do třiceti dnů od uplatnění.

607924  Reklamační formulář 

Reklamované zboží zasílejte na níže uvedenou adresu spolu s přiloženým dokladem o koupi. Nepřijímáme zásilky poslané na dobírku.

CITROENY.CZ
Třebíčská 1678/60
594 01 Velké Meziříčí